Tag Archives: Radera SilentSpring Ransomware fr�n Windows 8

virus tag

Tips till G�ra sig av med SilentSpring Ransomware

Tips f�r Radera SilentSpring Ransomware from Chrome

SilentSpring Ransomware ansvarar för att infektera dll-filer
t2embed.dll 6.0.6002.22475, msobmain.dll 5.1.2600.0, h323cc.dll 5.1.2600.5512, mshtml.dll 7.0.6001.22585, dpnlobby.dll 6.1.7600.16385, Microsoft.JScript.dll 7.10.6001.4, apcups.dll 5.1.2600.0, comres.dll 2001.12.6930.16386, msacm32.dll 6.0.6000.16386, occache.dll 7.0.5730.13, wininet.dll 8.0.6001.18992, msdrm.dll 6.0.6001.22613, rassapi.dll 5.1.2600.2180, System.Management.ni.dll 2.0.50727.4927, dhcpcore.dll 6.1.7601.17514, cewmdm.dll 10.0.3790.4332, comuid.dll 2001.12.4414.42, kernel32.dll 6.1.7601.17514, w3tp.dll 7.0.6002.22343
Continue reading