Tag Archives: Radera Prondates.com fr�n Mozilla

virus tag

Radera Prondates.com from Internet Explorer

Uninstall Prondates.com from Chrome

Dessa webbläsare infekteras också av Prondates.com

Mozilla Versions Mozilla:47.0.2, Mozilla:48, Mozilla:47, Mozilla:39, Mozilla:38.4.0, Mozilla Firefox:50.0.2, Mozilla Firefox:50, Mozilla:38.2.1
Internet Explorer Versions IE 7:7.00.5730.1300, IE 7:7.00.6000.16386, Internet Explorer 8-8.00.7600.16385, IE 8:8.00.7600.16385, IE 8:8.00.6001.18372, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, Internet Explorer 7-7.00.5730.1300
Chrome Versions Chrome 56.0.2924, Chrome 53.0.2785, Chrome 51.0.2704, Chrome 55.0.2883, Chrome 58.0, Chrome 49.0.2623, Chrome 50.0.2661, Chrome 54.0.2840, Chrome 57.0.2987, Chrome 58.0.3026.0

Continue reading