Tag Archives: Radera goodcaster pop-up fr�n Mozilla

virus tag

Radera goodcaster pop-up from Internet Explorer : Radera goodcaster pop-up

Enkla steg till Avl�gsna goodcaster pop-up from Chrome

goodcaster pop-up skapar en infektion i olika dll-filer:
iernonce.dll 7.0.6000.16674, NBMapTIP.dll 6.0.6002.18005, ehres.dll 6.0.6002.18103, iernonce.dll 7.0.6000.16711, iasrad.dll 6.0.6000.16386, mstime.dll 8.0.6001.18923, L2SecHC.dll 6.0.6002.18064, confmrsl.dll 5.1.2600.2180, shell32.dll 0, System.Messaging.dll 2.0.50727.5420, sysmoda.dll 5.1.2600.5512, sysprepMCE.dll 0, authui.dll 6.1.7601.17514
Continue reading