Tag Archives: Radera .calix Ransomware fr�n Chrome

virus tag

G�ra sig av med .calix Ransomware from Windows XP : Avskaffa .calix Ransomware

Tips till Avl�gsna .calix Ransomware from Internet Explorer

Att veta olika infektioner dll-filer genererade av .calix Ransomware
apilogen.dll 6.0.6001.18000, NlsData0009.dll 6.0.6001.22211, mqoa.dll 6.0.6002.18005, wvc.dll 6.0.6001.18000, kbdkyr.dll 5.1.2600.0, d3dxof.dll 0, msgsc.dll 4.7.0.3001, System.Management.Instrumentation.ni.dll 3.5.30729.5420, corpol.dll 1998.3.6074.0, dplayx.dll 6.0.6000.16386
Continue reading