Tag Archives: Hur bli av med .cbtl Ransomware

virus tag

Avl�gsna .cbtl Ransomware from Windows 7

Radera .cbtl Ransomware Fullst�ndigt

Webbläsare infekterade av .cbtl Ransomware

Mozilla Versions Mozilla:43.0.4, Mozilla Firefox:44, Mozilla Firefox:47, Mozilla Firefox:40, Mozilla Firefox:45.5.0, Mozilla Firefox:48, Mozilla Firefox:44.0.2, Mozilla:43.0.3, Mozilla Firefox:38.5.1, Mozilla:49.0.2, Mozilla:45.0.1, Mozilla:49
Internet Explorer Versions IE 8:8.00.6001.17184, IE 7:7.00.5730.1300, Internet Explorer 8-8.00.7600.16385, IE 10:10.0.9200.16384, IE 8:8.00.6001.18372, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, Internet Explorer 10-10.0.8250.00000, IE 9:9.0.8080.16413, IE 8:8.00.7000.00000, IE 7:7.00.6000.16386, IE 7:7.00.6000.16441, IE 7:7.00.6001.1800, Internet Explorer 9-9.0.8112.16421, IE 7:7.00.6000.16441
Chrome Versions Chrome 56.0.2924, Chrome 52.0.2743, Chrome 50.0.2661, Chrome 54.0.2840, Chrome 48.0.2564, Chrome 53.0.2785, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 57.0.2987, Chrome 58.0, Chrome 51.0.2704

Continue reading