Tag Archives: Hur bli av med birdfinds.com

virus tag

Avl�gsna birdfinds.com I enkla klick

St�d till Ta bort birdfinds.com from Chrome

Titta på webbläsare infekterade av birdfinds.com

Mozilla Versions Mozilla Firefox:44.0.1, Mozilla:46.0.1, Mozilla:38.3.0, Mozilla Firefox:38.1.1, Mozilla:41, Mozilla Firefox:45.5.1, Mozilla Firefox:38.3.0, Mozilla Firefox:45.5.0, Mozilla Firefox:50.0.1, Mozilla Firefox:44.0.2, Mozilla Firefox:38.2.1, Mozilla Firefox:38.4.0, Mozilla Firefox:47.0.1, Mozilla Firefox:45.0.1, Mozilla:45.5.0
Internet Explorer Versions IE 8:8.00.6001.17184, IE 10:10.0.9200.16384, Internet Explorer 10-10.0.8250.00000, IE 8:8.00.7600.16385, IE 7:7.00.6000.16441, Internet Explorer 10:10.0.9200.16384
Chrome Versions Chrome 55.0.2883, Chrome 50.0.2661, Chrome 48.0.2564, Chrome 51.0.2704, Chrome 58.0, Chrome 52.0.2743, Chrome 49.0.2623, Chrome 53.0.2785, Chrome 56.0.2924, Chrome 54.0.2840, Chrome 58.0.3026.0

Continue reading